0 Kč
115 980 Kč

Mikroskop bScope EPLPHi

20 450 Kč (bez DPH)

Mikroskop iScope PHPLi

48 950 Kč (bez DPH)

Mikroskop BioBlue.Lab phase

47 974 Kč (bez DPH)

Mikroskop Oxion PHPLi

99 999 Kč (bez DPH)

Mikroskop Oxion SAPLi

115 979 Kč (bez DPH)

Mikroskop Oxion PLi

38 213 Kč (bez DPH)

DarkField mikroskop iScope PLi-DFi

61 108 Kč (bez DPH)

Mikroskop iScope PLi

30 370 Kč (bez DPH)

Mikroskop BioBlue.Lab

19 844 Kč (bez DPH)

Mikroskop BioBlue T-MS

15 921 Kč (bez DPH)

Mikroskop BioBlue B-MS

13 743 Kč (bez DPH)

Mikroskop EcoBlue T-MS

14 420 Kč (bez DPH)

Mikroskop EcoBlue B-MS

12 077 Kč (bez DPH)

Mikroskop MicroBlue B-MS

8 615 Kč (bez DPH)

Mikroskop bScope EPLi

20 450 Kč (bez DPH)